undergraduate thesis
Management of Patients With Acute Coronary Syndrome in the "Croatian Network Primary Percutaneous Coronary Interventions"

Ivana Sertić (2017)
Technical College in Bjelovar
Department of Nursing
Metadata
TitleZbrinjavanje pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom u programu "Hrvatska mreža primarne perkutane koronarne intervencije"
AuthorIvana Sertić
Mentor(s)Ružica Mrkonjić (thesis advisor)
Abstract
Akutni koronarni sindrom predstavlja jedan od najvažnijih i najčešćih zdravstvenih problema u svijetu, te je glavni uzrok mortaliteta pacijenata s koronarnom bolesti. Razvojem medicinske znanosti, te uvođenjem novih lijekova i reperfuzijskim liječenjem mortalitet pacijenata s akutnim koronarnim sindromom je manji negoli je bio prije desetljeće. Cilj rada je prikazati sustav hrvatske mreže urgentnog liječenja kardioloških pacijenata koji ima za cilj osiguranje jednakih uvjeta zbrinjavanja akutnog koronarnog sindroma u svim dijelovima Republike Hrvatske. Istraživanje je provedeno retrospektivnom analizom dokumentacije pacijenata koji su hospitalizirani zbog akutnog koronarnog sindroma u 2016. godini u Općoj bolnici dr. Ivo Pedišić. Rezultati su prikazani grafički. Uspješna primarna perkutana koronarna intervencija predstavlja jedan od razloga za smanjenje incidencije mortaliteta nakon akutnog koronarnog sindroma. Uspješna suradnja sa KBCSM predstavlja jedan od faktora smanjena mortaliteta u bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom.
Parallel title (English)Management of Patients With Acute Coronary Syndrome in the "Croatian Network Primary Percutaneous Coronary Interventions"
Committee MembersMelita Mesar (committee chairperson)
Ružica Mrkonjić (committee member)
Andreja Starčević (committee member)
GranterTechnical College in Bjelovar
Lower level organizational unitsDepartment of Nursing
PlaceBjelovar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeDepartment of Nursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-07-10
Parallel keywords (Croatian)pacijent akutni koronarni sindrom primarna perkutana intervencija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:144:688245
CommitterMirjana Bučar