undergraduate thesis
Chronic wound management - nursing perspective

Anamaria Šepl Plentaj (2017)
Technical College in Bjelovar
Department of Nursing
Metadata
TitleZbrinjavanje kroničnih rana iz perspektive medicinske sestre
AuthorAnamaria Šepl Plentaj
Mentor(s)Mirna Žulec (thesis advisor)
Abstract
Kronične rane predstavljaju veliki socioekonomski problem zbog dugotrajnog tijeka liječenja i tretiranja. Kao takve, znatno utječu na bolesnikov život i u velikoj mjeri smanjuju kvalitetu života njega i njegove okoline. Najčešće kronične rane su dijabetičko stopalo, venski ulkus i dekubitus. Briga za bolesnika s kroničnom ranom zahtjeva multidisciplinarni pristup koji razumije sve aspekte kronične rane. Zdravstveni djelatnici moraju voditi računa o troškovima u zdravstvu, a da bi to mogli moraju biti educirani da kroničnu ranu tretiraju što bezbolnije i efikasnije za bolesnika. Cilj istraživanja je prikazati znanje i stavove 200 ispitanih medicinskih sestara o kroničnim ranama, te usporediti njihovo znanje i stavove prema stupnju obrazovanja. Podatci su prikupljeni anketiranjem 200 medicinskih sestara/tehničara i to medicinske sestre srednje stručne spreme, prvostupnice i sestre sa završenim diplomskim studijem. Anketiranje je provedeno u tri županije anonimnom anketom koja je sadržavala 16 zatvorenih i otvorenih pitanja te Likertovu ljestvicu. Pitanja su se odnosila na stupanj obrazovanja, godine radnog iskustva, radno mjesto i dosadašnju edukaciju o ranama te detaljnija pitanja o znanju medicinskih sestra o kroničnim ranama. Likertovom ljestvicom izrazili su svoje stavove o ponuđenih 8 tvrdnji. Na posljednje pitanje, ispitanici su mogli nadodati svoje promišljanje na temu završnog rada. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da je statistički značajna razlika u znanju između medicinskih sestara-sss i prvostupnica o kroničnim ranama. Istraživanje je pokazalo da medicinske sestre sa završenim obrazovanjem prvostupnice imaju više znanja i bolje su educirane za rad s bolesnicima koji imaju kronične rane od medicinskih sestara-sss. Rezultati istraživanja isto tako pokazuju da svi ispitanici nemaju dostatno osnovno znanje o kroničnim ranama čime se potvrđuje i činjenica da je potrebna svakodnevna edukacija, praćenje i učenje novih pojava u medicini odnosno sestrinstvu.
Parallel title (English)Chronic wound management - nursing perspective
Committee MembersTamara Salaj (committee chairperson)
Mirna Žulec (committee member)
Rudolf Kiralj (committee member)
GranterTechnical College in Bjelovar
Lower level organizational unitsDepartment of Nursing
PlaceBjelovar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeDepartment of Nursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-07-14
Parallel keywords (Croatian)kronična rana medicinska sestra prvostupnica edukacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:144:602177
CommitterMirjana Bučar