Pages

Alergija na kravlje mlijeko kod djece
Alergija na kravlje mlijeko kod djece
Sanela Novak
Alergija na kravlje mlijeko je abnormalna reakcija imunološkog sustava na proteine kravljeg mlijeka. Učestalost pojavljivanja u populaciji je između 2 do 2,5%. Prvi simptomi alergije se javljaju oko trećeg i šestog mjeseca života, a u najvećem broju se simptomi pokazuju do 2.godine života, stoga je učestalost pojavljivanja u djece starije od 6 godina manja od 1%. Često se alergijske reakcije dijele na IgEposredovane, IgE- neposredovane te miješane. Dijagnoza alergije na kravlje...
Automatizacija kotlovnice na piljevinu
Automatizacija kotlovnice na piljevinu
Stjepan Hrženjak
Kotlovnica na piljevinu kao gorivom sirovinom je zanimljiva iz razloga što je jednostavna i efikasna. Njezina glavna svrha u ovom slučaju je zagrijavanje vode. Proces je potpuno automatiziran tako da je potrebno samo nadgledati na SCADA sustavu ukoliko dođe do zastoja. Zahvaljujući PLC-u te modernoj tehnologiji moguće je gotovo svaki sustav pojednostaviti i čovjeku na taj način olakšati posao. Na ovom sistemu je zatvoreni krug upravljanja gdje imamo kao krajnji rezultat zagrijavanje...
Automatizacija modela industrijskog pogona izvedenog manipulatorima i pokretnim trakama
Automatizacija modela industrijskog pogona izvedenog manipulatorima i pokretnim trakama
Marin Nemčić
Ovaj završni rad opisuje automatizaciju modela industrijskog pogona. Opisano je programiranje i upravljanje troosnim manipulatorom, te jednostavni SCADA sustav. Također, u uvodnom dijelu rada opisani su i vizualno prikazani elementi i dodatni uređaji korišteni u samom radu. Opisani su programski alati Step 7 Micro/Win, TIA Portal i WinCC Flexible.
Barijere s kojima se susreću oboljeli od paraplegije i tetraplegije
Barijere s kojima se susreću oboljeli od paraplegije i tetraplegije
Ines Ugarković
Paraplegija i tetraplegija su stanja nastala kao posljedica oštećenja leđne moždine. Paraplegija nastaje kao posljedica spinalne ozljede u torakalnom, lumbainom i sakralnom dijelu kralježnice za koju je karakterističan djelomični ili potpuni gubitak funkcija ispod razine ozljede, dok tetraplegija nastaje kao posljedica spinalne ozljede u vratnom dijelu kralježnice za koju je karakterističan potpuni ili djelomični gubitak funkcija ispod mjesta ozljede. Najčešći uzroci ozljeda...
Biomimetički materijali
Biomimetički materijali
Ivan Kelava
Istraživanje novih materijala bitno je i za daljnje istraživanje u drugim područjima primjene. Prirodni materijali su prihvatljivi i nisu štetni za korisnika i okoliš. Prikazano je korištenje biomimetičkih materijala kod novih izuma, pojašnjenje i značenje pojma biomimetike te definicija riječi biomimetika. Prikazan je način dobivanja novih materijala s novim postupcima kao što su nanoskalna sinteza, kristal inženjering i mikrostrukturna konstrukcija, opisani su načini obrade....
Biti učenik s teškoćama u razvoju
Biti učenik s teškoćama u razvoju
Ana Pranjić
Djeca sa posebnim potrebama su dio svakodnevnice, iako često puta to ne vidimo. Rano djetinjstvo bi trebalo biti temelj odrastanja, jer to je period kada se svatko dijete razvija i usmjerava. Cilj ovog rada bio je prikazati kako djeca sa posebnim potrebama doţivljavaju školske brige i kako se nose sa njima. Istraţivanje je provedeno u obliku anonimnog upitnika koji je podijeljen učenicima sa nekim od oblika poteškoća u razvoju, koje su propisane prema Drţavnom pedagoškom standardu...
Cistična fibroza - biokemija bolesti i sestrinski pristup dijagnozi i terapiji
Cistična fibroza - biokemija bolesti i sestrinski pristup dijagnozi i terapiji
Iva Maksan
Cistična fibroza nasljedna je bolest koja zahvaća dišni sustav, spolne i znojne ţlijezde te gastroenterološki trakt ljudskog organizma. Glavni uzročnikom ove bolesti smatra se gen CFTR, s gotovo 2000 dosada otkrivenih mutacija od kojih je najčešća F508del, odgovorna za nastanak bolesti u 66% slučajeva. U radu su prikazane dijagnostičke metode razvijene do sada koje mogu dati točan uvid u stanje kod oboljelih, no metode liječenja koje se primjenjuju, a uključuju antibiotike,...
Depresija u bolesnika s kroničnim bolestima i uloga medicinske sestre
Depresija u bolesnika s kroničnim bolestima i uloga medicinske sestre
Draženka Jambrušić
Depresija, sa svojim četvrtim mjestom na ljestvici zdravstvenih problema, predstavlja veliki problem u području mentalnog zdravlja u Europi. Ovaj poremećaj se sastoji od emocionalnih i tjelesnih simptoma koji se isprepliću, čiji je najgori ishod suicid. U svakodnevnom radu se susreću bolesnici s depresijom i tjelesnim bolestima pri čemu se javljaju problemi kod liječenja osnovne, tjelesne bolesti. Depresija se često ne prepoznaje na vrijeme pa se i njeno liječenje odgađa, što...
Dijagnoza i terapija febrilnih konvulzija u dječjoj dobi
Dijagnoza i terapija febrilnih konvulzija u dječjoj dobi
Ana Šipušić
Febrilne konvulzije su cerabralni napadaji i događaju se uslijed visoke temperature. Pogađaju djecu od tri do šest godina starosti, a najčešće su kod djece između 12. i 18. mjeseca života. Febrilne konvulzije prati visoka temperatura iznad 38°C. Ponekad mogu biti opasne, ali obično prolaze bez liječenja i ne uzrokuju druge zdravstvene probleme. Dva su tipa febrilnih konvulzija: jednostavne i složene febrilne konvulzije. Jednostavne febrilne konvulzije obično završe u par...
Duljina apstinencije kod ovisnika o alkoholu i religioznost
Duljina apstinencije kod ovisnika o alkoholu i religioznost
Ksenija Marušić
Ovisnost o alkoholu je kronična recidivirajuća bolest progresivnog tijeka; ujedno i bolest mozga, koja uzrokuje mijenjanje moždane strukture i normalnog funkcioniranja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 74 apstinenata iz klubova liječenih alkoholičara grada Bjelovara, Križevaca i Koprivnice, a sastojalo se od standardiziranih upitnika o sociodemografskim podacima, podacima o religioznosti ispitanika i podacima o duhovnim stavovima i praksi ispitanika. Rezultati istraživanja...
Etika sestrinstva s posebnim osvrtom na Etički kodeks medicinskih sestara
Etika sestrinstva s posebnim osvrtom na Etički kodeks medicinskih sestara
Dominik Đapić
Završni rad ukazuje na poveznicu osnovnih načela morala, odnosno etike i suvremene sestrinske prakse. U tom smislu rad sadrži povijesni razvoj i daje ideje Etičkog kodeksa od njegovog utemeljenja 1926. Godine u SAD sve do danas, posebice u Hrvatskoj. Provedba tih normi uz profesionalne kompetencije medicinskih sestara i potrebu permanentnog educiranja čine tu profesiju onakvom kako ju definira Međunarodna organizacija rada – visoko složena time i višestruko odgovorna medicinska...
Etika skrbi kao dio profesionalne etike sestrinstva
Etika skrbi kao dio profesionalne etike sestrinstva
Josipa Manc
Završni rad nudi prikaz etike skrbi dali kao važnu poveznicu etike i moderne profesije sestrinstva. Etika kao filozofija, odnosno kao njezina grana preispituje moral. To znači da preispituje naše postupke i odluke, čime se nužno dolazi do pronalaženja normi i vrijednosti, na kojima se temelje sve profesije u zdravstvenoj medicini. Razvoj etike sestrinstva i pregled glavnih teorija nude modele postupanja otvarajući probleme koji se tiču sestrinske prakse. Moralne osobine medicinskih...

Pages