Pages

Automatizacija sustava za paletizaciju korištenjem TTT manipulatora
Automatizacija sustava za paletizaciju korištenjem TTT manipulatora
Goran Husnjak
U radu je opisan sustav za paletizaciju pomoću TTT manipulatora. U uvodnom djelu rada opisan je način rada PLC–a te su opisani svi korišteni uređaji i njihove karakteristike. Isto tako opisan je program koji je izrađen u programskom alatu Step 7 Micro/Win. Također, je izrađen i jednostavan SCADA sustav u programu WinCC/Flexible.
Automatizacija zgrada zasnovana na KNX standardu
Automatizacija zgrada zasnovana na KNX standardu
Dino Rais
U ovom završnom radu opisan je princip rada KNX sustava, opisane su prednosti i nedostatci u odnosu na druge tehnologije koje se koriste ili su se koristile za automatizaciju zgrada. Nabrojani su i opisani KNX uređaji i popratne komponente korištene za izradu prezentacijskog panela čija je svrha demonstracija rada KNX sustava u stvarnom okruţenju. Za sve uređaje korištene na prezentacijskom panelu opisan je način programiranja i njihovo programsko rješenje te je opisan načina rada...
Automatizirani mjerni sustav strujno-naponske karakteristike fotonaponskog modula
Automatizirani mjerni sustav strujno-naponske karakteristike fotonaponskog modula
Matija Dubravac
U sklopu ovog rada razvijen je sustav za određivanje točke maksimalne snage fotonaponskog modula korištenjem MPPT (engl. Maximum Power PointTracker) algoritma. Ideja je temeljena na potrebi postizanja maksimalne iskoristivosti fotonaponskog modula prilikom punjenja koja je ovisna o brojnim faktorima kao što je trenutna osunčanost, parametri fotonaponskog modula te trošila. Na tržištu postoje brojna komercijalna rješenja ali ona su prvenstveno zatvorenog tipa i nisu praktična za...
Automatizirano upravljanje modelom električne kotlovnice PLC-om sa SCADA-om
Automatizirano upravljanje modelom električne kotlovnice PLC-om sa SCADA-om
Marko Ivanković
Tema završnog rada izabrana je iz područja Automatizacije strojeva i uređaja. Cilj rada je bio automatizirati kotlovnicu za grijanje vode pomoću PLC uređaja U radu su opisani korišteni uređaji za kotlovnicu i sami PLC uređaj. Korišten je program za programiranje PLC uređaja je Step 7 MicroWin i SCADA sustav koji je izrađen u WinCC Flexible programu sami program za kotlovnicu i SCADA sustav su opisani u radu.
Barijere na koje nailaze osobe s intelektualnim teškoćama u sustavu inkluzije
Barijere na koje nailaze osobe s intelektualnim teškoćama u sustavu inkluzije
Ankica Kokalović
Gledajući kroz povijest pa sve do danas možemo zaključiti kako odnos društva prema osobama s teškoćama nije bio zadovoljavajući,jer su one bile sustavno zanemarivane, stoga je došlo do potrebe osnivanja inkluzije odnosno inkluzivnih zajednica koje pružaju pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama. Zajednice im pružaju podršku u osnaživanju njihove samostalnosti te uključivanju u aktivni društveni život. Cilj ovog rada je bio provesti istraživanje o barijerama na...
Barijere s kojima se susreću oboljeli od paraplegije i tetraplegije
Barijere s kojima se susreću oboljeli od paraplegije i tetraplegije
Ines Ugarković
Paraplegija i tetraplegija su stanja nastala kao posljedica oštećenja leđne moždine. Paraplegija nastaje kao posljedica spinalne ozljede u torakalnom, lumbainom i sakralnom dijelu kralježnice za koju je karakterističan djelomični ili potpuni gubitak funkcija ispod razine ozljede, dok tetraplegija nastaje kao posljedica spinalne ozljede u vratnom dijelu kralježnice za koju je karakterističan potpuni ili djelomični gubitak funkcija ispod mjesta ozljede. Najčešći uzroci ozljeda...
Barijere s kojima se susreću osobe s oštećenjem sluha
Barijere s kojima se susreću osobe s oštećenjem sluha
Anita Kovačević
Cilj ovog rada je bio odrediti s kojim barijerama se osobe s oštećenim sluhom najčešće susreću u svakodnevnom životu i radu i ukazati način na koji bi se barijere mogle ukloniti kako bi se osnažilo samopouzdanje osobe s oštećenim sluhom. Uzorak je činilo 55 gluhih i nagluhih osoba s područja Bjelovarsko – bilogorske županije. Podatci su prikupljeni upitnikom koji se sastoji od: općih informacija o ispitaniku, konkretnih pitanja o barijerama s kojima se susreću te...
Barijere s kojima se susreću slijepe i slabovidne osobe
Barijere s kojima se susreću slijepe i slabovidne osobe
Iva Goja
Na osjetilo vida mogu utjecati mnogi nasljedni i nenasljedni čimbenici, a posljedica toga su blaža ili teža oštećenja vida. Oštećenjem vida smatraju se slabovidnost i sljepoća. One mogu nastupiti pri rođenju ili se pojaviti kasnije tijekom života. Razlikuju se po uzrocima i stupnju. Jedan od najvažnijih čimbenika za neovisno življenje je mogućnost svake osobe da samostalno obavlja svakodnevne obaveze i aktivnosti. Samostalno kretanje osnova je za obavljanje tih aktivnosti. Uz...
Bazocelularni karcinom kože
Bazocelularni karcinom kože
Martina Halar Mokoš
Bazeocelularni karcinom je najučestaliji tumor kože. Obilježen je sporim rastom i slabim metastatskim potencijalom. Ukoliko se ne liječi može prodrijeti u dublja tkiva, mišiće ili kosti. Pojavljuje se najčešće na mjestima koja su izložena Suncu, obično na licu, iznad zamišljene crte koja spaja kutove usana i ušne resice. Bazeocelularni karcinom započinje kao mala, čvrsta izraslina uzdignuta na koži koja ne zacjeljuje. Postoji sedam oblika bazeocelularnog karcinoma kože-...
Biomimetički materijali
Biomimetički materijali
Ivan Kelava
Istraživanje novih materijala bitno je i za daljnje istraživanje u drugim područjima primjene. Prirodni materijali su prihvatljivi i nisu štetni za korisnika i okoliš. Prikazano je korištenje biomimetičkih materijala kod novih izuma, pojašnjenje i značenje pojma biomimetike te definicija riječi biomimetika. Prikazan je način dobivanja novih materijala s novim postupcima kao što su nanoskalna sinteza, kristal inženjering i mikrostrukturna konstrukcija, opisani su načini obrade....
Bipolarni afektivni poremećaj
Bipolarni afektivni poremećaj
Leonard Sever
Bipolarni afektivni poremećaj je psihijatrijski poremećaj raspoloženja. U njemu su prisutne cikličke promjene epizoda maničnog i depresivnog raspoloženja. Tipovi bipolarnog poremećaja ovisno o duljini trajanja epizoda i intenzitetu su: bipolarni poremećaj I, bipolarni poremećaj II, ciklotimija, te ostali bipolarni poremećaji. Javiti se može već u djetinjstvu, adolescenciji i u odrasloj dobi. Najčešće se po simptomima dijagnosticira depresivna epizoda, zbog čega se često...
Biti učenik s teškoćama u razvoju
Biti učenik s teškoćama u razvoju
Ana Pranjić
Djeca sa posebnim potrebama su dio svakodnevnice, iako često puta to ne vidimo. Rano djetinjstvo bi trebalo biti temelj odrastanja, jer to je period kada se svatko dijete razvija i usmjerava. Cilj ovog rada bio je prikazati kako djeca sa posebnim potrebama doţivljavaju školske brige i kako se nose sa njima. Istraţivanje je provedeno u obliku anonimnog upitnika koji je podijeljen učenicima sa nekim od oblika poteškoća u razvoju, koje su propisane prema Drţavnom pedagoškom standardu...

Pages