Pages

Eutanazija - za ili protiv u Hrvatskoj
Eutanazija - za ili protiv u Hrvatskoj
Ingrid Grahovac
Anketno istraživanje o stavovima prema eutanaziji u Hrvatskoj je provedeno na području županije Grad Zagreb te Koprivničko–križevačke županije u rujnu 2016. godine. Korišten je anketni upitnik kojeg je ispunjavalo ukupno 210 ispitanika i to: 30 studenata, 30 radno aktivnih, 30 medicinskih sestara u domovima zdravlja, 30 medicinskih sestara u bolnicama, 30 liječnika u domovima zdravlja, 30 medicinskih sestara u bolnicama te 30 umirovljenika. Cilj istraživanja je bio utvrditi...
Febrilne konvulzije u djece - procjena, liječenje i edukacija
Febrilne konvulzije u djece - procjena, liječenje i edukacija
Tomislav Hrgić
Febrilne konvulzije su najčešći neurološki poremećaj kod djece od 6 do 60 mjeseci, a jave se kod 2-5 % djece. Javljaju se kod povišene tjelesne temperature, najčešće iznad 38,5 C. U ovom radu prikazana je osnovna podjela febrilnih konvulzija, dijagnostika i terapija. Objašnjena je uloga medicinske sestre u multidisciplinarnom timu te u odnosu prema obitelji i pacijentu. Uloga medicinske sestre najbitnija je u edukaciji roditelja, tj. obitelji i pružanju psihološke podrške....
Fiziologija plućne cirkulacije u zdravlju i bolesti te zadatci medicinske sestre u pristupu bolesniku s plućnom hipertenzijom
Fiziologija plućne cirkulacije u zdravlju i bolesti te zadatci medicinske sestre u pristupu bolesniku s plućnom hipertenzijom
Dijana Halilović
Količina krvi koja u minuti protječe kroz pluća približno je jednaka količini koja u minuti protječe kroz sustavni krvotok. U plućnoj cirkulaciji postoje određeni mehanizmi koji reguliraju raspodjelu protoka krvi, te su osobito važni za funkciju koju pluća imaju u izmjeni plinova. Poremećaj tih mehanizama povećava rizik od plućnih i srčanih bolesti, a plućna hipertenzija je jedna od njih. Plućna hipertenzija je kronična, progresivna, po život opasna bolest plućne...
HPV kao uzročnik hospitalizacija na odjel ginekologije u OB Bjelovar u razdoblju od 2008. do 2018. godine
HPV kao uzročnik hospitalizacija na odjel ginekologije u OB Bjelovar u razdoblju od 2008. do 2018. godine
Katarina Mikan
Provedenim istraživanjem na odjelu ginekologije u OB Bjelovar prikazali su se podaci dobiveni iz bolničkih kartona koji su se koristili kako bi se moglo prikazati koliko je bilo hospitalizacija uzrokovanih HPV infekcijom. Cilj ovog rada je bio prikazati koliko HPV može imati ulogu u hospitalizaciji pacijentica te koliko infekcija može napredovati da dođe do razvoja prekanceroze odnosno cervikalne intraepitelne neoplazije 1., 2. ili 3. stupnja, razvoja karcinoma vrata maternice ili...
Hidraulička presa
Hidraulička presa
Karlo Bastalec
U ovom završnom radu opisani su elementi hidraulike te proporcionalne hidraulike koji se koriste kod strojeva u modernoj proizvodnji limova i proizvoda izraĎenih od limova. Tokom izrade završnog rada proračunate su za odreĎen promjer rupe maksimalne debljine limova od različitih materijala koje je potrebno probijati pri sili od 400 000 N. TakoĎer izvršen je reinženjering odabrane hidrauličke preše Nargesa MX 340 G pomoću elemenata proporcionalne hidraulike te prikazati način...
Hitna stanja u psihijatriji
Hitna stanja u psihijatriji
Marina Pavić
Svrha i cilj rada su hitna stanja u psihijatriji. U radu se govori o statističkom istraživanju psihijatrijskih pacijenata na području grada Vrbovca i bliže okolice u vremenskom periodu od 01.07.2018 do 01.07.2019. godine. Do konačnog broja podataka dolazi se iz programa E-hitna Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, koje je odobrilo Etičko povjerenstvo. (U prilogu). Izvanbolnička hitna medicinska služba predstavlja organiziranu, timsku djelatnost čija je osnovna zadaća...
Incidencija prijevremenih poroda u OB Bjelovar u razdoblju od 2008. do 2018.
Incidencija prijevremenih poroda u OB Bjelovar u razdoblju od 2008. do 2018.
Marija Sabljarić
Prijevremeni porod je svaki porod prije navršenog 37. tjedna gestacije. Današnja medicina još uvijek nije pronašla lijek koji bi potpuno zaustavio prijevremeni porod. Cilj ovog rada bio je prikazati učestalost prijevremenih poroda u OB Bjelovar. Tijekom desetogodišnjeg razdoblja zabilježeno je 249 prijevremenih poroda. 2008. godine zabilježena je najviša stopa od 6,6% poroda, a 2017. godine postotak je pao na 4,2% poroda.Većina istraživanja koja su provedena u Europskoj uniji...
Infekcije mokraćnog sustava u djece - sestrinske intervencije
Infekcije mokraćnog sustava u djece - sestrinske intervencije
Ivana Majstorović
Pojam uroinfekcija označava prodor mikroorganizama u tkiva mokraćnog sustava. U najvećoj mjeri su to bakterijske infekcije, tj. infekcije u kojima se nađe značajan broj bakterija u mokraći. Bakterija E. coli uzročnik je 80 % upala mokraćnog sustava, koje se ubrajaju u najčešće bakterijske infekcije u dječjoj dobi. Češće obolijevaju djevojčice jer je mokraćna cijev kratka, ravna i široka pa bakterije lakše prodiru u mokraćni mjehur. Učestalost infekcija mokraćnog sustava...
Infekcije u trudnoći-sestrinske intervencije
Infekcije u trudnoći-sestrinske intervencije
Marija Jambrec
Predmet ovog završnog rada su infekcije u trudnoći te sestrinske intervencije povezane s njima. Cilj je rada analizirati najčešće urinarne i genitalne infekcije koje se javljaju u trudnoći. Riječ je o infekcijama koje često mogu imati neželjene posljedice za trudnicu, za fetus i za ishod trudnoće. Urinarna infekcija pojavljuje se kada mikroorganizmi, najčešće bakterije iz probavnog sustava, doputuju kroz mokraćnu cijev u urinarni trakt gdje se počinju razmnožavati. Među...
Informiranost o arterijskoj hipertenziji oboljelih od hipertenzije na području grada Našica
Informiranost o arterijskoj hipertenziji oboljelih od hipertenzije na području grada Našica
Anita Zenko
Danas se rabi statistička definicija arterijske hipertenzije koja je dobivena na temelju mjerenja arterijskoga tlaka na velikom uzorku populacije. Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, urednim se tlakom smatra vrijednost sistoličkoga tlaka manja od 140 mmHg, te dijastoličkog manja od 90 mmHg (3). Visoki krvni tlak najčešće dijagnosticiramo u srednjoj životnoj dobi, a sa starošću se povećava učestalost hipertenzije. Zbog brojnosti oboljelih od arterijske hipertenzije...
Informiranost studenata Sestrinstva o važnosti preventivnih pregleda kod karcinoma dojke i uloga medicinske sestre u prevenciji
Informiranost studenata Sestrinstva o važnosti preventivnih pregleda kod karcinoma dojke i uloga medicinske sestre u prevenciji
Kristina Tadić
Informiranost svih dobnih skupina žena o važnosti preventivnih pregleda dojke je na visokoj razini, iako postoji još niz mogućnosti kojima bi se svijest o svrsi toga mogla podići. Uloga medicinskog osoblja je educiranje o važnosti obavljanja preventivnih pregleda. Manjak znanja i informacija o preventivnim pregledima dojke kod žena dovodi do mogućnosti pojave raka dojke kada je, ukoliko se ne otkrije na vrijeme, mala mogućnost uspješnog izlječenja. Istraživanje koje je predmet...
Integriranje CAD/CAM/CNC lanca u proizvodnju
Integriranje CAD/CAM/CNC lanca u proizvodnju
Zoran Dergez
U ovom radu se je uspoređivao rad na stroju na klasičan način ručno programirajući pomoću G-koda. Nakon toga je to isto odrađeno programirajući Heidenhain Conversation načinom programiranja koji je vrlo pojednostavljen u odnosu na G–kod te samim time i brži. Na kraju je bilo potrebno i odraditi poziciju CAD/CAM sustavom. Rezultati su pokazali da je CAD/CAM sustav daleko najbrži, najtočniji te naposljetku i najisplativiji. Primjer tome je tvrtka Rovigo d.o.o koja je početkom...

Pages