Pages

Javnozdravstvena važnost akutnog infarkta miokarda u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji
Javnozdravstvena važnost akutnog infarkta miokarda u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji
Mario Olivari
Akutni infarkt miokarda najozbiljniji je oblik koronarne bolesti srca, a nastaje trajnim i/ili privremenim prekidom dotoka arterijske krvi u dio miokarda koji okludirana arterija prokrvljuje. Zbog toga nastupa stanje koje vitalno ugrožava bolesnika. Bolest zahtijeva pravodobnu i točnu dijagnozu te moderno medikamentno i intervencijsko liječenje. Za konačan ishod bolesti, osim prisutnosti čimbenika rizika, trajanja simptoma, kliničke slike i opsega bolesti, ključni su početno...
Javnozdravstveni značaj najčešćih traumatoloških ozljeda
Javnozdravstveni značaj najčešćih traumatoloških ozljeda
Toni Božičević
Traumatologija je grana medicine koja se bavi hitnim prijemom i liječenjem svih nezgoda. Riječ traumatologija dolazi od grčke riječi trauma što znači ozljeda ili rana. Konstantni porast broja ozljeđenih osoba i sve veća težina ozljeda povećavaju važnost traumatologije i u medicini i u društvu općenito. Uglavnom se traumatološke ozljede događaju u kući, na poslu i u prometu. U razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. kroz odjel traumatologije prošlo je 830 pacijenata. U Općoj...
Javnozdravstveni značaj područnih škola u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i problem nataliteta i migracija
Javnozdravstveni značaj područnih škola u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i problem nataliteta i migracija
Martina Bašić
Udio stanovništva s obzirom na prosječnu životnu dob postaje sve starije, a broj djece koja se upisuju u prve razrede osnovnih škola sve niži pri čemu se pretpostavlja kako će se naveden trend povećavati iz godine u godinu. Pad nataliteta kao i smanjen broj djece koja se upisuju u prve razrede osnovnih škola prisutan u većini županija Republike, a nije zaobišao niti Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Da se ispita trenutno stanje i mogući trendovi nataliteta i mogućnosti...
Javnozdravstveni značaj ulkusne bolesti
Javnozdravstveni značaj ulkusne bolesti
Božana Juretić
Ulkus želudca ili duodenuma je bolest koja je rasprostranjena po cijelom svijetu. Najbolju stopu imaju razvijene zemlje zbog boljih životnih uvjeta. Zahvaća cjelokupnu populaciju bez obzira na spol ili dobnu starost. Medicinske sestre imaju veliku ulogu u edukaciji kako oboljelih tako i zdravih kod kojih treba ustrajati na prevenciji. Cilj rada bio je prikazati incidenciju i prevalenciju ulkusa u svijetu, Europi i Hrvatskoj iz čega se može zaključiti da je od 19. stoljeća u padu, ali...
Javnozdravstveni značaj zbrinjavanja dijabetičkog stopala u ordinaciji obiteljske medicine
Javnozdravstveni značaj zbrinjavanja dijabetičkog stopala u ordinaciji obiteljske medicine
Ivana Orban
Uvod: Diabetes mellitus je kronična bolest koja nema točno verificiranu etiologiju. Broj bolesnika u svijetu svakim danom sve više raste pa je tako danas dijabetes jedno od bolesti s najvećom incidencijom. Bez učinkovitih metoda prevencije i kontrole bolesti, incidencija će biti stalno u porastu. Dijabetičko stopalo je najčešća kronična komplikacija šećerne bolesti koja ovisi o trajanju i uspješnosti liječenja šećerne bolesti. Cilj rada: Cilj rada je posebno konstruiranom...
Kardiovaskularne bolesti u Požeško-slavonskoj županiji - veličina problema i mogućnost prevencije
Kardiovaskularne bolesti u Požeško-slavonskoj županiji - veličina problema i mogućnost prevencije
Ivan Lavor
Kardiovaskularne bolesti su jedan od vodećih uzroka mortaliteta na globalnoj razini. Prema MKB klasifikaciji kardiovaskularne bolesti možemo podijeliti na 12 bolesti tj. stanja. To su: akutna reumatska groznica, kronične reumatske srčane bolesti, hipertenzivne bolesti, akutni infarkt miokarda, druge ishemične bolesti srca, druge srčane bolesti, cerebrovaskularni inzult, druge cerebrovaskularne bolesti, ateroskleroza, bolesti vena (embolija, tromboza, varices) te ostale bolesti...
Kemoterapija raka dojke i sestrinska skrb
Kemoterapija raka dojke i sestrinska skrb
Martina Stipić
Kemoterapija je najčešći i najučinkovitiji oblik sustavne terapije tumora. Dijeli se na adjuvantnu, monokemoterapiju, polikemoterapiju i neoadjuvantnu. Primjena kemoterapije je praćena neželjenim nuspojavama. Kemoterapija se najčešće primjenjuje intravenski, a druge mogućnosti su peroralnim putem, intraarterijskim putem, intratekalno, intrapleuralno, intraperitonealno, intraperikardijalno, intravezikalno, te primjenom direktno u kožu. Kod pacijenata oboljelih od karcinoma veliku...
Kolorektalni rak
Kolorektalni rak
Irena Čičić
Karcinom debelog crijeva jedan je od najvećih zdravstenih problema u svijetu. Točan uzrok bolesti nije poznat. Čimbenici rizika su starija životna dob, nasljedni čimbenici, prehrambene navike kao što su povećan unos masne hrane, crvenog mesa te smanjen unos vlakana, zatim povećana tjelesna masa, tjelesna neaktivnost, pušenje i pretjerana konzumacija alkohola. Najčešći simptomi su krvarenje iz debelog crijeva, bol ili nelagoda u abdomenu i promjene u načinu pražnjenja stolice....
Komunikacija zdravstvenog osoblja s pacijentima u prijeoperativnoj pripremi
Komunikacija zdravstvenog osoblja s pacijentima u prijeoperativnoj pripremi
Valentina Krklec
Cilj istraživanja bio je ispitati stavove pacijenata o njihovoj informiranosti tijekom pripreme za operativni zahvat, te istražiti utjecaj komunikacije sa zdravstvenim osobljem na pripremljenost za operaciju.Hipoteza istraživanja zasniva se na pretpostavci da se stavovi ispitanika između pisane i govorne komunikacije značajno razlikuju. Ispitivanje je provedeno tijekom lipnja 2015. godine u Općoj bolnici Bjelovar na odjelu opće kirurgije. Stavove o stupnju informiranosti tijekom...
Komunikacijske kompetencije studenata tehničkih studija na engleskom jeziku
Komunikacijske kompetencije studenata tehničkih studija na engleskom jeziku
Toni Fak
Ovaj rad napravljen je s ciljem utvrđivanja značaja tehničkog engleskog jezika kao jezika struke među populacijom studenata tehničkih studija, a provedeno je među studentima preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Veleučilišta u Bjelovaru. Svrha rada bila je utvrditi stavove studenata o važnosti različitih komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku. Za ovo istraživanje izrađen je upitnik koji se sastoji od dva dijela. Prvi dio sadrži opće podatke o ispitanicima dok...
Kontraindikacije za dojenje
Kontraindikacije za dojenje
Mirna Vidić
Dojenje predstavlja vrijeme davanja i primanja ljubavi. Majčino mlijeko je jedinstveno i svojim je sastavom najbolja hrana za novorođenčad. Sadržava puno komponenti koje imaju važnu nutritivnu i imunološku ulogu za dijete. Prvi kontakt novorođenčeta s majkom ključan je za zdrav emocijonalni razvoj u djetinjstvu i odrasloj dobi. Osim brojnih pozitivnih učinaka na dijete, dojenje ima važnu zaštitnu ulogu i za majku, smanjuje rizik za nastanak karcinoma jajnika i dojke. Majčino...
Kontrolni proračun podizne platforme
Kontrolni proračun podizne platforme
Kristijan Fires
Završni rad pod nazivom Kontrolni proračun podizne platforme temelji se na tehničkoj dokumentaciji iz tvrtke Kobid d.o.o i stručnog posjeta JVP Grada Daruvara. Završni rad se tematski nalazi u području statički opterećenih konstrukcija sa primjenom u razvoju vatrogasne opreme. Rad otvoreno prikazuje središte primjene podizne platforme, razradu kontrolnog proračuna podizne platforme u malim koracima od početka do kraja uz što manje ponavljanja, provjeru naprezanja korištenjem...

Pages