Pages

Konvencionalne i komplementarne metode liječenja Parkinsonove bolesti
Konvencionalne i komplementarne metode liječenja Parkinsonove bolesti
Mirjana Barić
Parkinsonova bolest definira se kao neurodegenerativna bolest koja nastaje zbog nedostatka neurotransmitora dopamina. Simptomi bolesti pojavljuju se nakon što propadne više od 50 % dopaminergičnih neurona u tzv. crnoj tvari. U svijetu se procjenjuje da od Parkinsonove bolesti boluje 7 do 10 milijuna ljudi. Učestalost bolesti povećava se s dobi, ali bolest sve više i zahvaća mlađu populaciju. Razlikujemo 3 tipa Parkinsonove bolesti, a to su: Idiopatski Parkinsonizam, Sekundarni...
Konzervativno zbrinjavanje prijeloma imobilizacijom i organizacija rada u traumatološkoj ambulanti
Konzervativno zbrinjavanje prijeloma imobilizacijom i organizacija rada u traumatološkoj ambulanti
Josip Lukšić
Prijelom kosti ili fraktura je djelomični ili potpuni prekid kontinuiteta kosti do kojeg dolazi uslijed djelovanja nekog oblika mehaničke sile. Svaki prijelom je različiti, a izbor liječenja može biti operativni ili konzervativni. Klinički pregled je najvažniji i najjednostavniji način dijagnosticiranja ozljeda. On mora biti brz, temeljit i bezbolan. Tijekom palpacije i inspekcije treba razlikovati sigurne od nesigurnih znakova prijeloma. Konzervativno liječenje sadrenim zavojem je...
Korelacije među varijablama oralnog zdravlja odrasle internetske populacije u Hrvatskoj: javnozdravstveni značaj i predikcija oralnih bolesti
Korelacije među varijablama oralnog zdravlja odrasle internetske populacije u Hrvatskoj: javnozdravstveni značaj i predikcija oralnih bolesti
Sanja Stanković
Oralno zdravlje smatra se danas važnim dijelom i preduvjetom općeg zdravlja. Bolesti usne šupljine kao zubni karijes, gingivitis i parodontitis zahvaćaju sve više i više ljudi, ali one se mogu spriječiti. Stoga je važno utjecati na prevenciju kroz promicanje oralnog zdravlja i raznovrsne preventivne akcije i mjere. Cilj rada je višestruk: ispitati oralni status i oralnohigijenske navike odrasle internetske populacije u Hrvatskoj, ustanoviti značajne razlike između medicinskih i...
Kronično bubrežno zatajenje: važnost pravilne prehrane u zbrinjavanju bolesnika
Kronično bubrežno zatajenje: važnost pravilne prehrane u zbrinjavanju bolesnika
Tanja Trtanj
Pravilna prehrana je u bolesnika s kroničnim bubrežnim zatajenjem prepoznata kao važan dio liječenja. Važnu ulogu u zdravstvenom odgoju bolesnika imaju medicinske sestre u dijaliznim centrima. Cilj istraživanja jest ustanoviti u kojoj mjeri su bolesnici educirani o dijetetskim preporukama, koji su razlozi za odstupanje od dijetetskih preporuka te je li zdravstveno – odgojni rad medicinske sestre uspješan. Istraživanje se temelji na deskriptivnoj metodologiji empirijskog...
Kvaliteta života bolesnika na citostatskoj terapiji
Kvaliteta života bolesnika na citostatskoj terapiji
Neda Dušak
Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi kojim su ţivotnim područjima oboljeli od malignih bolesti zadovoljni, odnosno kojima su nezadovoljni kako bi se definiralo područja za koja bi trebalo razvijati mjere za poboljšanje kvalitete života kod tih bolesnika. Istraživanje se provodilo na odjelu za unutarnje bolesti u internističkoj dnevnoj bolnici u Općoj bolnici Virovitica na uzorku od 50 ispitanika, 29 žena i 21 muškaraca s područja Virovitičko-podravske županije prema...
Kvaliteta života bolesnika nakon operacije kolorektalnog karcinoma
Kvaliteta života bolesnika nakon operacije kolorektalnog karcinoma
Ivana Bodakoš
Rak debeloga crijeva drugi je najčešći oblik raka kod muškaraca. Rizik znatno raste od 40. godine života. Kolorektalni karcinom najčešće pogađa osobe od 60. do 65.godine, a svake se godine ta dobna granica snižava. tj.pogađa i mlađe osobe. Zbog brojnosti oboljelih potrebno je što više edukacije i odaziva na programe za rano otkrivanje pri čemu važnu ulogu imaju zdravstveni djelatnici. Prije operacijskoga zahvata obitelj i pacijent trebaju se dobro psihički pripremiti. Nakon...
Kvaliteta života bolesnika nakon ugradnje totalne endoproteze kuka
Kvaliteta života bolesnika nakon ugradnje totalne endoproteze kuka
Josip Paulić
Uvod: Artroza je najčešća bolest zglobova koja oboljelima znatno smanjuje kvalitetu života, zbog bolova ograničava pokretljivost i smanjuje funkcionalnu sposobnost zgloba kuka. Radi poboljšanja kvalitete života izvode se operacijski zahvati ugradnje totalne endoproteze zgloba kuka. Cilj istraživanja je utvrditi kvalitetu života nakon ugradnje totalne endoproteze kuka, te utvrditi važnost i uspješnost operacijskog liječenja degenerativnih promjena na kuku. Ispitanici i metode: U...
Kvaliteta života kod pacijenata sa slušnim pomagalom
Kvaliteta života kod pacijenata sa slušnim pomagalom
Tajana Jambrušić
Sluh je jedno od osnovnih osjetila, te je bez njega teško normalno funkcionirati.Organ koji nam služi za prijenos informacija do centra za sluh je uho, koje se sastoji od triju djelova (vanjsko, srednje i unutarnje). U bilo kojem dijelu uha može se javiti oštećenje koje dovodi do problema sa sluhom. Ljudi koji su suočeni s problemom oštećenja sluha u današnje vrijeme mogu potražiti pomoć medicinskog osoblja, koje može ublažiti simptome oštećenja ako se na vrijeme potraži...
Kvaliteta života osoba s kroničnim ranama
Kvaliteta života osoba s kroničnim ranama
Marijana Tominac
Kronične nezarazne bolesti ogroman su zdravstveni problem i obilježene su dugotrajnim tijekom. Kronične rane su one rane koje ne zarastaju unutar 6 tjedana. Kronična rana utječe na svakodnevni život bolesnika. Najčešći problemi koji se javljaju kod bolesnika s kroničnim ranama odnose se na bol, narušeni tjelesni imidž, obilnu sekreciju neugodna mirisa, ograničenu pokretljivost, strah od neizvjesnosti liječenja kronične rane i izbjegavanje socijalnih kontakata. Bol je jedan od...
Kvaliteta života osoba u inkluziji
Kvaliteta života osoba u inkluziji
Iva Kelava
Gledajući kroz povijest pa sve do danas možemo reći da su osobe s intelektualnim teškoćama sustavno zanemarivane, pri čemu dolazi do potrebe za osnivanjem inkluzija odnosno zajednica koje pružaju pomoć osobama s intelektualnim teškoćama u ostvarivanju samostalnog života te njihovo uključivanje i pridonošenje društvu odnosno smanjivanje razlika između osoba bez intelektualnih teškoća. Cilj ovog rada je provesti istraživanje osoba s intelektualnim teškoćama smještenim u...
Lasersko skidanje dioptrije - uloga i zadaća medicinske sestre
Lasersko skidanje dioptrije - uloga i zadaća medicinske sestre
Anita Halauš
Oči su organi vidnog sustava.Pružaju vid i orijentaciju organizma, imaju sposobnost primitka i obrade vizualnih detalja. Detektiraju svjetlost i pretvaraju ju u elektrokemijske impulse koji se prenose neuronima. Oko je smještano u očnoj šupljini (lat. orbita). U njegov sastav spadaju: očna jabučica (lat. bulbus oculi), vidni put (lat. tractus opticus) i pomoćni aparat oka (lat. organa oculi accesoria). Senzorni dio organa vida - retina sastoji se iz tri funkcionalna sloja stanica:...
Ležajevi i vodilice u mehatronici
Ležajevi i vodilice u mehatronici
Marko Tutić
Ležajevi su strojni elementi koji služe za nošenje pokretnih dijelova (osovina i vratila), te prenose vanjska opterećenja ili sile između tih dijelova i onih koji se nalaze u relativnom gibanju prema njima. Osnovna podjela ležajeva je na: klizne i valjne ležaje. Klizni ležajevi omogućavaju kontinuiranu rotaciju vratila i osovina, pri čemu između ležajeva i čepa dolazi do trenja klizanja. Prema smjerovima u kojima djeluje reakcija ležajeva oni mogu biti radijalni, aksijalni i...

Pages