Pages

Liječenje arterijske hipertenzije kod bolesnika s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća
Liječenje arterijske hipertenzije kod bolesnika s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća
Filip Malekinušić
Arterijska hipertenzija (AH) se smatra najčešćim komorbiditetom u bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOBP). Brojni su zajednički čimbenici rizika ovih bolesti: starija dob, smanjena tjelesna aktivnost, loša prehrana, dislipidemija i dr. U stanjima KOBP-a prisutna je sistemska upala koja kod AH znatno brţe uzrokuje pojavu ateroskleroze i vaskularne bolesti. Razlikujemo nefarmakološko i farmakološko liječenje. Kod nefarmakološkog liječenja primarnu ulogu ima...
Liječenje benzodiazepinima i potencijalno ovisničko ponašanje - uloga medicinske sestre/tehničara
Liječenje benzodiazepinima i potencijalno ovisničko ponašanje - uloga medicinske sestre/tehničara
Marko Kelek
Benzodiazepini su danas široko primjenjivani lijekovi koji se dobro podnose i imaju malo nuspojava. Pokazali su se učinkovitima u liječenju anksioznih poremećaja, poremećaja panike i drugih sličnih poremećaja. Osim anksiolitičkog djelovanja, oni su i učinkoviti hipnotici pa se koriste u liječenju nesanice. Zbog svog miorelaksirajućeg djelovanja često se koriste kod ublažavanja sindroma alkoholnog sustezanja. Farmakokinetske karakteristike benzodiazepina određuju iindikaciju za...
Materijali za 3D printanje
Materijali za 3D printanje
Vedran Milković
Materijali za 3D prinatnje su tema ovog završnog rada. U prvom dijelu opisani su načini i vrste printanja aditivnim tehnologijama. U drugom dijelu rada opisani su materijali koji se koriste za 3D printanje, te njihova osnovna svojstva. U glavnom dijelu rada prikazani su podaci koji su potrebni za kvalitetnu izradu tvorevina, ovisno o materijalu i postupku printanja. Završni dio rada prikazuje primjere izrađenih tvorevina 3D printanjem.
Mehatronički didaktički stol
Mehatronički didaktički stol
Josip Horvat
U ovom radu napravljeni su prvo 3D modeli već postojećeg didaktičkog stola za mehatroniku u programu SolidWorks, djelomično koristeći CAD bazu proizvođača, dok su neku dijelovi osobno izmjereni, izmodelirani i nakon toga spojeni u sklop. Nakon toga izrađena je animacija simulacije rada direktno u solidworksu, koja je eksportirana u AVI format nakon čega je, radi lakšeg rukovanja, komprimirana u WMV format. U pismenom dijelu su nakon općeg opisa pneumatike i elektropneumatike, 3D...
Metoda liječenja kroničnih rana suvremenim potpornim oblogama
Metoda liječenja kroničnih rana suvremenim potpornim oblogama
Matea Mišković
Kronična rana je veliki javnozdravstveni i socioekonomski problem. Danas govorimo o rastućem trendu pojavnosti kroničnih rana i velikom opterećenju na zdravstveni sustav zbog dosta velikih troškova liječenja kroničnih rana. Kod liječenja kronične rane važno je da je isto što učinkovitije, jednostavnije te manje bolno za bolesnika, a da di se to moglo postići, važna je kontinuirana edukacija liječnika, medicinskih sestara i bolesnika. Ključno je prvo raditi na prevenciji,...
Metode održavanja u mehatronici
Metode održavanja u mehatronici
Goran Tkalec
U ovom završnom radu analizirane su različite metode održavanja tehničkog sustava u njegovom životnom ciklusu. S boljim razumijevanjem metoda održavanja, stvara se podloga za analizu stanja opreme i povećava se učinkovitosti same opreme unutar tvrtke. Cilj rada je što više približiti mogućnosti poboljšanja održavanja opreme, kao i stava prema potrebi održavanja. U radu su prikazani važniji procesi u održavanju mehatroničkog sustava, analiza stanja tehničkih sustava, zašto...
Minimiziranje pogrešaka prilikom uzimanja uzoraka krvi
Minimiziranje pogrešaka prilikom uzimanja uzoraka krvi
Martina Težak
Sažetak: Jednu od osnovnih metoda utvrđivanja bolesti čine upravo laboratorijske pretrage, a kao najučestaliji se uzorak javlja krv. Krv je po svojem sastavu tekućina mnogobrojnih funkcija koja neprekidno cirkulira ljudskim tijelom, nastaje u koštanoj srži, a uključuje plazmu, krvna tjelešca i razne ostale analite čija se koncentracija mjeri upravo postupkom uzimanja uzorka krvi. Uzorci krvi se razlikuju, kao i postupci kod punkcije krvne žile arterije, vene i kapilare. Uloga...
Mogućnost rehabilitacije govora nakon totalne laringektomije kod članova Kluba laringektomiranih osoba Bjelovar
Mogućnost rehabilitacije govora nakon totalne laringektomije kod članova Kluba laringektomiranih osoba Bjelovar
Martina Begović
Karcinom larinksa je teška maligna bolest kod koje je dokazana povezanost između povećanog oboljena i pušenja cigareta. Češća je pojava ove bolesti kod muškaraca, nego kod žena. Bolest se javlja u starijoj i srednjoj životnoj dobi, međutim nije isključena mogućnost da se javi i kod mlađih osoba. Kod težih oblika karcinoma lakrinksa metoda liječenja je totalna laringektomija, koja je radikalna vrsta krurškog liječenja, nakon koje pacijent ostaje bez grkljana. Gubitak...
Mogućnosti unapređenja informiranosti studenata o epilepsiji
Mogućnosti unapređenja informiranosti studenata o epilepsiji
Marina Uremović
Epilepsija je povremeni poremećaj živčanog sustava i jedna od najčešćih bolesti u neurologiji te kao takva predstavlja ozbiljan medicinski i socijalni problem. Karakterizira ju napadaj koji može biti sa i bez poremećaja svijesti i s različitim simptomima. Smatra se da u svijetu boluje više od 60 milijuna ljudi od ove bolesti, dok u Hrvatskoj od epilepsije boluje 42.000 osobe zbog čega se ovim istraživanjem želio steći dojam o poznavanju same bolesti i načinima pružanja prve...
Mogućnosti unapređenja komunikacije između medicinske sestre i trudnice
Mogućnosti unapređenja komunikacije između medicinske sestre i trudnice
Marina Fulir
Komunikacija u zdravstvu je ključ uspjeha u provođenju kvalitetne zdravstvene skrbi, pogotovo kada se odvija između sestrinskog osoblja i trudnica. S obzirom da je trudnoća osjetljivo razdoblje u životu svake žene, praćeno psihičkim i fizičkim promjenama, medicinske sestre svojim djelovanjem mogu utjecati na tijek trudnoće i pripremu za porod. Često je kod trudnica prisutan strah, te briga za vlastito zdravlje i zdravlje djeteta, koji se dobrom komunikacijom, davanjem uputama i...
Mogućnosti unapređenja komunikacije između sestrinskog osoblja i pacijentica u rodilištu
Mogućnosti unapređenja komunikacije između sestrinskog osoblja i pacijentica u rodilištu
Janja Vidak
Pacijentice koje borave na odjelu rodilišta osjetljive su jer se u njihovom životu pojavio novi član obitelji te su one te koje preuzimaju brigu o novorođenčetu. Iscrpljene su od poroda, dobivaju novu ulogu u životu te je iz toga razloga potrebno dobro poznavanje komunikacijskih vještina sestrinskog osoblja na odjelu babinjača da bi se pacijentica na odjelu osjećala dobrodošla, ali isto tako da joj se svojim znanjem i vještinama pomogne u preuzimanju uloge majke. Cilj ovog...
Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Požeško-slavonskoj županiji
Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Požeško-slavonskoj županiji
Katarina Babić
U razvijenim državama, u kojima se vodi briga o zdravlju žena, organiziraju se pregledi koji uključuju preventivnu mamografiju i pregled zdravih žena određene dobi. Cilj tih programa je što ranije otkrivanje sumnjivih promjena na dojci, prije nego postanu opipljive. Na taj se način u određenoj populaciji učestalost uznapredovalog raka smanji za 10%. Istraživanja su dokazala da se ranim otkrivanjem raka dojke smanjuje smrtnost od te bolesti. Organizirani preventivni mamografski...

Pages