završni rad
Biomimetički materijali

Ivan Kelava (2016)
Visoka tehnička škola u Bjelovaru
Odjel mehatronike