završni rad
Uloga patronažne medicinske sestre u zbrinjavanju pacijenata sa kroničnom ranom

Renata Imbrišić (2016)
Visoka tehnička škola u Bjelovaru
Odjel sestrinstva