Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Vršnjačko nasilje u osnovnim školama Bjelovarsko-bilogorske županije

Puharić, Zrinka; Baričević, Marija (2014)
Podaci o radu
Jezik rada hrvatski
Naslov (hrvatski)Vršnjačko nasilje u osnovnim školama Bjelovarsko-bilogorske županije
AutorPuharić, Zrinka
Baričević, Marija
Sažetak rada (hrvatski)
Cilj: Cilj je ovoga rada bio ispitati prevalenciju vršnjačkog nasilja u školi, mogućnosti intervencije i ulogu škole u mišljenjima i stavovima nastavnika i stručnih suradnika šest osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije. Ispitanici i metode: Ispitivanje je provedeno tijekom travnja, svibnja i lipnja 2013. godine. Uključeno je 100 nastavnika, profesora i stručnih suradnika šest osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije. Anketa je bila anonimna, uz prethodnu dozvolu ravnatelja. Korištena je anketa vodećeg svjetskog stručnjaka za nasilje među vršnjacima, Dana Olweusa. Statistička obrada podataka obavljena je s pomoću MS Excela i korišten je χ2-test za utvrđivanje postojanja razlika s obzirom na spol i godine radnoga staža ispitanika. Rezultati: Na osnovi dobivenih rezultata možemo zaključiti da je nasilje među vršnjacima u školama Bjelovarsko-bilogorske županije postao „trend“. Nastavnici vjeruju da učenici koji su zlostavljani podjednako razgovaraju o toj temi s roditeljima, ostalim nastavnicima i/ili prijateljima. Nastavnici nasilje među vršnjacima najviše viđaju u svojim učionicama, nisu ravnodušni prema njemu, vjeruju da škola ima iznimno jasna pravila o nasilničkom ponašanju među učenicima. Također, u velikom postotku nastavnici vjeruju da su ona iznimno jasno priopćena nastavnom osoblju i prilično jasno priopćena roditeljima. Zaključak: Osim što nasilje predstavlja problem u školama, ono predstavlja problem i u društvu. Trebalo bi raditi na podizanju javne svijesti o vršnjačkom nasilju i posljedicama vršnjačkog nasilja u različitim oblicima javnih kampanja, te poslati jasnu poruku javnosti da ne toleriramo nasilje u našim školama i među našom djecom.
Ključne riječi (hrvatski)nasilje • žrtve • nasilnici • škola • prevalencija • prevencija nasilja
Vrsta radaznanstveni rad - izvorni znanstveni rad
Status objave radaobjavljen
Vrsta recenzijerecenziran
Naslov časopisaSestrinski glasnik
Brojčani podaci2014, Vol. 19, br. 2, str. 116-121
ISSN1331-7563
e-ISSN1848-705X
Datumdatum objave publikacije: 06.07.2014.
Oznaka DOI10.11608/sgnj.2014.19.025
URL radahttp://hrcak.srce.hr/124517
Znanstveno područjeBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
UstanovaVisoka tehnička škola u Bjelovaru
(Odjel sestrinstva)
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:144:133302