završni rad
Sestrinske intervencije kod pacijenata s nereguliranom arterijskom hipertenzijom u ordinaciji hitne medicinske pomoći

Maja Crljenica (2017)
Visoka tehnička škola u Bjelovaru
Odjel sestrinstva