završni rad
Sinkopa u stomatološkoj ambulanti: uloga medicinske sestre

Eldina Bećiri (2017)
Visoka tehnička škola u Bjelovaru
Odjel sestrinstva