završni rad
Proračun, dimenzioniranje i izrada 3D modela osnovnih elemenata centrifugalne pumpe

Matija Lacković (2015)
Visoka tehnička škola u Bjelovaru
Odjel mehatronike