završni rad
Skrb za bolesnike kod kojih se izvodi radiokirurški zahvat uz primjenu gama noža

Slavica Mlađenović Karangja (2017)
Visoka tehnička škola u Bjelovaru
Odjel sestrinstva