završni rad
Uloga medicinske sestre u prehrani onkoloških bolesnika

Valentina Babić (2017)
Visoka tehnička škola u Bjelovaru
Odjel sestrinstva