završni rad
Uloga medicinske sestre u zbrinjavanju bolesnika s kontinuiranom ambulantnom peritonejskom dijalizom

Diana Runjak (2017)
Veleučilište u Bjelovaru
Odjel sestrinstva