završni rad
Procjena čimbenika rizika za nastanak moždanog udara i uloga medicinske sestre u prevenciji

Ivana Drvenkar (2016)
Visoka tehnička škola u Bjelovaru
Odjel sestrinstva