završni rad
Stavovi i znanje studenata Veleučilišta u Bjelovaru o pobačaju

Valentina Zeman (2018)
Veleučilište u Bjelovaru
Odjel sestrinstva