završni rad
Uloga medicinske sestre/tehničara u zbrinjavanju bolesnika oboljelog od alkoholizma

Marko Markotić (2016)
Visoka tehnička škola u Bjelovaru
Odjel sestrinstva