završni rad
Osposobljavanje odraslih osoba s intelektualnim poteškoćama za samostalan život u poludnevnom boravku "Bilogora" u Bjelovaru

Dunja Brkić (2016)
Visoka tehnička škola u Bjelovaru
Odjel sestrinstva