završni rad
Izrada prototipnog stroja za izradu trafolimova

Matija Bratanović (2016)
Visoka tehnička škola u Bjelovaru
Odjel mehatronike