završni rad
Znanja adolescenata o spolno prenosivim bolestima

Ana Gajski (2016)
Visoka tehnička škola u Bjelovaru
Odjel sestrinstva